Výstavba nového zdroje tepla na biomasu pro Teplárny Brno, a.s. zahájena

 

Dne 26.4.2023 obdržela ŠKODA PRAHA a.s. oficiální výzvu k zahájení prací v rámci projektu „Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna“, čímž začala běžet lhůta pro dokončení díla a zahájení zkušebního provozu do 18 měsíců od obdržení výzvy. ŠKODA PRHA a.s. ve spolupráci s konsorciálním partnerem OHLA ŽS, a.s., jenž má na starosti stavební část díla, zahájila obratem nezbytné přípravné práce před samotným zahájením prací na stavbě. Následně dne 15.5.2023 proběhlo slavnostní předání staveniště, podpisem trojstranného protokolu. Byly zahájeny práce na vybudování dočasného buňkoviště a úpravách stávající vrátnice, jenž oddělí vstup pro stavbu od stávající provozní vrátnice.

Práce na realizaci díla začnou bouracími pracemi v rámci demolic stávajících objektů a demontáží stávající technologie, společně s přeložkami potrubních mostů, jenž uvolní prostor pro budoucí sklad štěpky a navazující technologii. Současně ŠKODA PRAHA a.s. usilovně pracuje na uzavírání smluv s dílčími dodavateli nové technologie tak, aby zahájení prací na realizaci technologických celků proběhlo v období podzimu 2023. Dokončení celého díla se zahájením zkušebního provozu se pak předpokládá v souladu se Smlouvou o dílo do konce září 2024.

 

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací