ŠKODA PRAHA úspěšně pokračuje na projektu Rekonstrukce objektu SO250

ŠKODA PRAHA (ŠP) navazuje na své bohaté zkušenosti v dodávce projektů EPC a nyní zajišťuje v areálu ÚJV v Řeži činnosti spojené s rekonstrukcí objektu SO 250 – Radiochemie. Tento je jedním z největších objektů v areálu, byl postaven v 60. letech 20. století a od té doby významnou obnovou neprošel. SO 250 má své specifikum z důvodu svého využití, a to, že obsahuje sledované a kontrolované pásmo. Kromě vstupního školení do areálu musejí pracovníci provádějící práce na rekonstrukci absolvovat i speciální školení do objektu SO 250. Pokud se jednotlivé akce obnovy nacházejí v kontrolovaném pásmu, existuje podmínka, že práce navíc musejí provádět pracovníci kategorie „A“, tzn. ti, kteří absolvovali speciální lékařskou prohlídku a jejich zdraví, respektive denní dávky ionizačního záření, jsou denně kontrolovány osobními dozimetry.

 

EPC činnosti ŠP zahrnují vyhlášení a organizaci výběrového řízení na základě zadávací dokumentace vypracované zákazníkem UJV, zasmluvnění díla se subdodavateli, realizaci díla.

 

Jednotlivé akce rekonstrukce objektu SO 250 jsou rozděleny na dva bloky, a to na práce prováděné pro správu objektu ÚJV (divize 1600) a pro divizi ÚJV Integrita a technický inženýring (divize 2300). Pro divizi 1600 jsou akce zasmluvňovány na roční bázi a jsou menšího rozsahu, pro divizi 2300 se jedná o akce, které jsou technologické, jsou komplexního rozsahu a potrvají několik let.

 

ŠP úspěšně dokončila zasmluvněné akce na rok 2021 pro divizi 1600 k datu 31.12.2021. Celkem ŠP provedla 7 akcí – revitalizace kanceláří včetně opravy slaboproudých instalací, obnova dvou sociálních zázemí, opravu střešních teras, opravu podlahy operátorovny a výměnu elektro rozvodů pro výtahy. Práce probíhaly za plného provozu. ŠP a ÚJV nyní jednají o rozsahu zakázek pro rok 2022, na optimalizaci zadávací dokumentace a na seznamu možných účastníků výběrového řízení, který by co nejlépe odpovídal jednotlivým zakázkám.

 

Pro divizi 2300 ŠP již realizuje práce na výměně aktivní kanalizace. V roce 2021 jsme vyhlásili výběrová řízení na výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvaděčů a obnovu laboratoří D2400. Pro vzduchotechniku a rozvaděče jsme před Vánoci uskutečnili vysvětlující jednání a nabízející předložili revize svých nabídek, které se nyní vyhodnocují.

 

 

Objekt SO250 v areálu ÚJV Řež 

Objekt SO250

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací