ŠKODA PRAHA posiluje v segmentu využití vodíku

ŠKODA PRAHA, jako tradiční dodavatel elektráren na fosilní palivo, reaguje na dlouhodobé ekologické trendy a rozšiřuje portfolio svých dodávek o technologie pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Příkladem takových inovativních ekologických technologií je i oblast výroby a zpracování vodíku, ve které ŠKODA PRAHA úzce spolupracuje s ÚJV Řež – útvarem Vodíkové technologie a inovace v energetice.

 

Studii proveditelnosti na využití zeleného vodíku jsme vypracovali pro Unipetrol Orlen v roce 2021 a získali tak cenné reference pro další zakázky. Tato cenná zkušenost se brzy přetavila v objednávku na dodání studie proveditelnosti obdobného rozsahu jako pro Unipetrol Orlen, tentokrát pro sesterskou společnost Spolana s.r.o.

 

V září 2022 jsme úspěšně dokončili studii proveditelnosti pro možnost efektivního využití surového vodíku z technologie membránové elektrolýzy (PEM). Studie obsahovala technickou část i část ekonomickou – cash flow model.

 

První etapa zahrnovala posouzení možnosti využití surového vodíku ve třech základních scénářích. 1. scénář – výroba zeleného vodíku a jeho externí prodej pro mobilitu s variantami, kdy zdrojem zelené elektřiny je buď vlastní FVE (pevná i plovoucí instalace na vytipovaných lokalitách Zadavatele), nebo nákup elektřiny z externího trhu. 2. scénář – spolu-spalování vodíku pro energetické účely v nově vybudovaném plynovém kotli a souvisejících zařízeních (možnost spalování libovolného poměru vodíku a zemního plynu v závislosti na produkci surového vodíku). 3. scénář – využití vodíku na další chemické zpracování – výroba cyklohexanonu.

Ve druhé etapě byl proveden odhad nákladů CAPEX a OPEX pro jednotlivé scénáře uvažovaného modelu (tzv. valuační model) a ve spolupráci se zákazníkem byl zvolen jeden scénář pro detailní rozpracování v další fázi projektu.

Ve třetí etapě bylo finalizováno technické řešení vybraného scénáře, včetně vyhodnocení možností přepravy vodíku do hlavního města Prahy. Byla doplněna identifikace nebezpečných/havarijních stavů procesních zařízení nového zdroje, byla zpracována koncepce požární ochrany a 3D model možného dispozičního řešení nové technologie. Studie rovněž obsahovala navržení optimálního způsobu fázování výstavby, včetně návrhu harmonogramu výstavby a ploch pro zařízení staveniště. Zároveň s finalizací vybraného scénáře byla samozřejmě provedena i aktualizace valuačního modelu z druhé etapy.

 

Ke studiím proveditelnosti přistupujeme jako ke generální dodávce, a proto zákazníkovi nabízíme i další etapy tohoto projektu – vypracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Studie EIA), zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, přípravu zadávací dokumentace pro výběrového řízení, podporu během výběrového řízení, realizaci díla a autorský dozor.

 

     

obr. 1 Vodíkový HUB

 

obr. 2 Vodíkový HUB - 3D model

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací