Příprava výstavby nového energetického zdroje v ORLEN UNIPETROL

ŠKODA PRAHA uzavřela v lednu 2021 smlouvu s ORLEN UNIPETROL na zajištění veškerých prací a služeb souvisejících s realizací akce „Předprojektová příprava nového energetického zdroje („Teplárna T600“) ve společnosti ORLEN UNIPETROL“. Práce na přípravě projektu byly zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy. Dle harmonogramu projektu by mělo být výběrové řízení na dodavatele nového zdroje zahájeno v polovině roku 2021 a smlouva s generálním dodavatelem uzavřena do konce roku 2022.

Činnosti poskytované ŠP zahrnují:

  • Proces přípravy a realizace studie EIA
  • Příprava podkladů pro vydání nového integrovaného povolení
  • Příprava dokumentace pro společné územní a stavební řízení
  • Příprava technické části dokumentace pro výběrové řízení na dodávku nového energetického zdroje a na dlouhodobou servisní smlouvu plynových turbín
  • Kooperace při realizaci výběrového řízení na dodávku nového energetického zdroje a na dlouhodobou servisní smlouvu plynových turbín
  • Podporu při jednání s uchazeči v rámci výběrového řízení na dodávku nového energetického zdroje a na dlouhodobou servisní smlouvu plynových turbín
  • Podporu při jednání s orgány státní správy v rámci získávání povolení

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací